Dysgu, Datblygu, Trawsnewid

Hyfforddiant Busnes yng Ngogledd Cymru

Pan rydym ni’n sôn am hyfforddiant i fusnesau yng Ngogledd Cymru, rydym ni wedi meddwl am bopeth.

Mae ein gweithdai dosbarth, gweithdai mewnol a chyrsiau ar-lein yn helpu i sicrhau fod eich busnes yn aros un cam o flaen pawb arall.

Yma yn Academi Sgiliau Glasdir rydym ni wedi creu nifer fawr o gyrsiau busnes yng Ngogledd Cymru yn arbennig er mwyn helpu eich busnes barhau i lwyddo. O gyrsiau statudol fel hyfforddiant Cymorth Cyntaf i gyrsiau marchnata, cyfryngau cymdeithasol a phopeth yn y canol.

Rydym ni’n cydweithio gyda rhai o’r hyfforddwyr gorau er mwyn dod â hyfforddiant fforddiadwy ac o safon i Ogledd Cymru.

Contact Us

Os oes gennych ymholiad, llenwch y ffurflen isod a mi ddown yn ol atoch yn fuan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search