GSA-logo--Sittingforweb

Syniad Teresa Carnall, TBC Marketing, ac Elen Rowlands, Canolfan Fusnes a Chynadleddau Glasdir ydy Academi Sgiliau Glasdir. Bu i’r ddwy gyfarfod mewn cyfarfod Free2Network (mae rhwydweithiau eraill ar gael) a darganfod bod ganddynt hiwmor digon tebyg yn ogystal â’r un ethos o weithio tuag at safonau uchel a chynnal eu gwerthoedd.

Gyda’r awydd i weld hyfforddiant lefel uchel wedi’i arwain gan ddiwydiant ar gael yng ngogledd Cymru, aeth y ddwy drwy amryw o gyfarfodydd a phaneidiau (a bisgedi) cyn creu Academi Sgiliau Glasdir. Nod yr Academi Sgiliau ydy helpu Busnesau Bychain a Chanolig eu maint yng ngogledd Cymru, fel bod y gweithwyr yn dysgu’r sgiliau y mae arnyn nhw angen i symud eu busnes gam ymlaen, i’r lefel nesaf.

Mae pob hyfforddwr wedi ei ddewis yn ôl ei allu i gynnal gweithdai difyr dros ben gyda chynnwys sydd wir  yn gweithio. Rydym ni’n hyderus bod y gweithdai’n ddigon ysgafn a dymunol, achos er bod busnes yn fater o ddifri, mae’n haws dysgu drwy gael hwyl.

Hyfforddiant fforddiadwy ac o safon ar gael i chi yng ngogledd Cymru.

Ymholiad

Os oes gennych ymholiad, llenwch y ffurflen isod a mi ddown yn ol atoch yn fuan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search