training@glasdirskillsacademy.co.uk

01492 640 640

Glasdir Skills Academy

Items: 0 - Til

Croeso i Academi Sgiliau Glasdir yn Llanrwst

Mae sicrhau bod eich busnes yn aros o flaen y gystadleuaeth yn gallu bod yn anodd. Yma yn Glasdir, mae gennym ni ystod eang o gyrsiau wedi eu llunio’n benodol er mwyn  helpu’ch busnes chi aros ar y blaen. Mae yma gyrsiau statudol fel hyfforddiant Cymorth Cyntaf a chyrsiau mewn meysydd fel marchnata, y cyfryngau cymdeithasol a phob dim arall sydd yn y canol.

 

Mae Academi Sgiliau Glasdir mewn partneriaeth rhwng TBC Marketing a Chanolfan Fusnes a Chynadleddau Glasdir. Rydym ni’n cydweithio er mwyn cynnig hyfforddiant fforddiadwy ac o safon yng ngogledd Cymru.

Cofrestrwch am ein cylchlythyr Ein Cyrsiau