Os ydych chi’n megis dechrau ar eich busnes neu eich bod yn gwmni sydd wedi hen sefydlu, mae arnom ni i gyd angen ychydig o help o bryd i’w gilydd.

Isod, rydym ni wedi rhestru rhai sefydliadau sy’n cynnig cefnogaeth a chyngor.

*Tydy Academi Sgiliau Glasdir ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol nac ychwaith yn cefnogi unrhyw un o’r sefydliadau allanol. Maen nhw yno fel arweiniad.

Busnes Cymru

Mae gwasanaeth Busnes Cymru gan Lywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau newydd a rhai sydd eisoes wedi’u sefydlu yng Nghymru.

Os ydych chi’n meddwl am ddechrau busnes newydd, eisoes wedi cymryd y camau cyntaf neu eisiau ehangu eich busnes presennol, gall Busnes Cymru eich helpu.

Mae Busnes Cymru yn cefnogi twf cynaliadwy mentrau bach a chanolig ar draws y wlad trwy gynnig gwybodaeth, arweiniad a chefnogaeth fusnes.

https://businesswales.gov.wales/cy

Mae ganddyn nhw hefyd Ganfyddwr Cyllid er mwyn dod o hyd i ddewisiadau cyllid sy’n berthnasol i’ch busnes. Cliciwch yma er mwyn defnyddio’r Canfyddwr Cyllid.

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Gall Cyflymu Cymru i Fusnesau helpu’ch busnes i wella cyllidebau, cyrraedd mwy o gwsmeriaid a symleidio’ch prosesau gwaith drwy ddefnyddio rhaglen gymorth am ddim a gynlluniwyd i’ch helpu i wneud y mwyaf o dechnoleg ar-lein i barhau i dyfu eich busnes.

Am fwy o wybodaeth y ddolen yma:- https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy

Grant Cefnogi Busnes Conwy

Grant dewisol i gefnogi twf busnesau, mentrau cymdeithasol neu brosiectau arallgyferio ffermydd yng Nghonwy.  Mae grantiau rhwng £200 a £1,500 ar gael yn seiliedig ar 50% o gostau cymwys y prosiect.

I ddarganfod mwy cysylltwch a Tîm Cefnogi Busnes, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 01492 574525 neu ebostiwch ecodev@conwy.gov.uk.

Banc Datblygu CymruBanc Datblygu Cymru

Mae Banc Datblygu Cymru yn helpu busnesau i gael y cyfalaf sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu. Gall busnesau gael benthyciadau a buddsoddiad o £1,000 hyd at £5m. Darganfyddwch os ydych yn gymwys ar www.bancdatblygu.cymru.

Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (CCBT)

Mae CCBT yn cynnig cymorth i fusnesau twristiaeth newydd a phresennol i wella ansawdd y cyfleusterau sydd ar gael ac i feithrin gallu.  Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Ymholiad

Os oes gennych ymholiad, llenwch y ffurflen isod a mi ddown yn ol atoch yn fuan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search