• Teresa Carnall

  Gweithdai wedi eu datblygu gan yr hyfforddwr cymwysedig a’r gwrw cyfryngau cymdeithasol Teresa Carnall, perchennog cwmni TBC Marketing….Mwy

 • Rachel Jones

  Mae gan Rachel dros 20 mlynedd o brofiad rheoli, hyfforddi a gwaith datblygu yn y maes lletygarwch. Un o Gaerdydd yn wreiddiol… Mwy

 • Sue Wilmore

  Mae Sue yn ymarferydd a chynghorydd Adnoddau Dynol profiadol ac wedi treulio blynyddoedd yn gweithio fel Rheolwr Adnoddau Dynol… Mwy

 • Bridgette Handley

  Gweithdy wedi ei drefnu a’i gynnal gan Bridgette Handley, Cyfarwyddwr Hyfforddi ‘Zeta Learning 4 Change’… Mwy

 • Marina Kogan

  Mae Marina Kogan yn Hyfforddwr Sgilau Bywyd a Busnes i gwmnïau ac unigolion ym Mhrydain, Rwsia a Ffrainc… Mwy

 • Sue Jackson

  Ar ôl dilyn gyrfa fel Cynorthwyydd Personol a Gweinyddwraig Swyddfa bu i Sue gymhwyso fel hyfforddwraig Technoleg Gwybodaeth… Mwy

 • Carys Owen

  Mae Carys yn arbenigwraig busnes sy’n meddu ar flynyddoedd o brofiad. Yn ogystal â chynnig Hyfforddiant Busnes… Mwy

 • Jon Williams

  Mae Jon yn berson marchnata ar-lein, yn berchen ar asiantaeth dylunio gwefannau ac yn hen law ar gymwysiadau’r we… Mwy

 • Keith Stringer

  Mae Keith Stringer yn meddu ar dros 20 mlynedd o brofiad ymarferol yn y maes masnachu rhyngwladol lle bu’n… Mwy

 • Mark Hughes

  Mae gan Mark Hughes dros 20 mlynedd o brofiad cynnal cyrsiau a gweithdai gyda chefnir yn y sector Hamdden… Mwy

Cofrestrwch am ein cylchlythyr

 

 

Cofrestrwch am ein cylchlythyr i dderbyn y wybodaeth diweddaraf am ein cyrsiau

Ymholiad

Os oes gennych ymholiad, llenwch y ffurflen isod a mi ddown yn ol atoch yn fuan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search