Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

£50.00

Archebu
Cychwyn
Ionawr 29, 2019 9:30 am
Gorffen
Ionawr 29, 2019 4:30 pm
Cyfeiriad
Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF   Map
Hyfforddwr
Hyfforddwr

Bydd y cwrs undydd yma yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle. Mae’n addas ar gyfer person sydd wedi cael ei enwebu i fod yn gyfrifol am Gymorth Cyntaf mewn busnesau bach gyda risg isel, neu ar gyfer person sydd yn rhoi cefnogaeth i Gymhorthydd Iechyd cymwysedig mewn sefydliad mawr a sefydliadau gyda risg mwy cymhleth.

I be mae’r cwrs yn rhoi sylw?

• Swyddogaeth y Cymhorthydd Cyntaf
• Adfywio
• Cadw’r llwybr anadlu’n glir
• Tagu
• Yr Ystum Adferol
• Gwaedu allanol
• Trin anafiadau bychain
• Sioc

Pa brofiad/hyfforddiant sydd angen i fynychu’r cwrs?

Nid oes angen unrhyw brofiad na hyfforddiant i fynychu’r cwrs yma

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

£50.00

Bydd y cwrs undydd yma yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle. Mae’n addas ar gyfer person sydd wedi cael ei enwebu i fod yn gyfrifol am Gymorth Cyntaf mewn busnesau bach gyda risg isel, neu ar gyfer person sydd yn rhoi cefnogaeth i Gymhorthydd Iechyd cymwysedig mewn sefydliad mawr a sefydliadau gyda risg mwy cymhleth.

5 in stock

SKU: 5 Categories: ,

Status

Ymholiad

Os oes gennych ymholiad, llenwch y ffurflen isod a mi ddown yn ol atoch yn fuan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search