Diogelwch bwyd mewn Arlwyo – Lefel 2

£55.00

Archebu
Cychwyn
Ionawr 22, 2019 9:30 am
Gorffen
Ionawr 22, 2019 4:30 pm
Cyfeiriad
Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF   Map
Hyfforddwr

Tystysgrif Lefel 2 ydy hon (Tystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol gynt) a gynlluniwyd i ddysgu unigolion sy’n trin bwyd i werthfawrogi ymarferion hylendid bwyd da. Fe gaiff y dysgwyr eu hasesu drwy gwblhau arholiad amlddewis ar ddiwedd y cwrs. Mae’r cwrs yn addas i bawb sy’n trin bwyd, yn cynnwys y rheiny sydd newydd gychwyn gweithio yn y diwydiant.

I be mae’r cwrs yn rhoi sylw?

  • Gwenwyn Bwyd
  • Bacterioleg
  • Atal halogiad a gwenwyn bwyd
  • Hylendid Personol
  • Y gweithle, offer a rhwystro a thrin pla
  • Glanhau a diheintio
  • Deddfwriaeth

Assessiad – Arholiad Amlddewis

Pa brofiad/hyfforddiant sydd angen i fynychu’r cwrs?

Nid oes angen unrhyw brofiad na hyfforddiant i fynychu’r cwrs

Beth mae pobl eraill wedi dweud am y cwrs?

‘Llawn gwybodaeth, awyrgylch cyfeillgar a tiwtor oedd yn barod i ateb unrhyw gwestiwn’

Diogelwch bwyd mewn Arlwyo – Lefel 2

£55.00

Tystysgrif Lefel 2 ydy hon (Tystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol gynt) a gynlluniwyd i ddysgu unigolion sy’n trin bwyd i werthfawrogi ymarferion hylendid bwyd da. Fe gaiff y dysgwyr eu hasesu drwy gwblhau arholiad amlddewis ar ddiwedd y cwrs. Mae’r cwrs yn addas i bawb sy’n trin bwyd, yn cynnwys y rheiny sydd newydd gychwyn gweithio yn y diwydiant.

Status

Ymholiad

Os oes gennych ymholiad, llenwch y ffurflen isod a mi ddown yn ol atoch yn fuan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search