Facebook ar gyfer Busnes

£59.00

Archebu
Cychwyn
Ionawr 24, 2019 9:30 am
Gorffen
Ionawr 24, 2019 4:30 pm
Cyfeiriad
Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF   Map
Trainer

Mae’r cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys Facebook yn dal i fod y dull cyflymaf a mwyaf grymus o farchnata eich busnes. Fodd bynnag, mae deall sut mae defnyddio hyn fel arf yn dipyn o her. Fe fydd y gweithdy yma’n egluro yn union sut y gallwch chi ddefnyddio Facebook i roi hwb i’ch busnes.

I be mae’r cwrs yn rhoi sylw?

  • Creu strategaeth Facebook sy’n gweithio, a phlethu hynny â’ch targedau marchnata presennol;
  • Llunio’r negeseuon cywir a thargedu hynny ar gyfer eich cwsmeriaid a chwsmeriaid posib yn y llefydd maen nhw’n debygol o fod.
  • Sicrhau eich bod chi’n deall y tab ‘golwg craff’ neu Insights ac yn ei ddefnyddio i wella eich postiadau Facebook yn organig a thrwy hysbysebu ar Facebook.
  • Deall sut mae Edgerank Facebook yn gweithio er mwyn gallu adnabod yn sydyn pa bostiadau sy’n effeithiol a pha rai sy’n niweidiol i’ch tudalen Facebook.
  • Deall y mathau gwahanol o Ymgyrchoedd Hysbysebu Facebook ar gyfer eich busnes a sut y gall gwario cyn lleied â £3.00 y dydd gynyddu eich gwerthiant yn sylweddol.

Pwy ddylai fynychu’r cwrs?

  • Mae’r cwrs yma ar gyfer y sawl sydd eisoes â thudalen busnes ar Facebook ond sy’n cael trafferth deall sut mae manteisio ohoni. Mae Facebook yn llwyfan perffaith ar gyfer unrhyw fusnes sydd am werthu’n uniongyrchol i’r cwsmer.

Pa brofiad/hyfforddiant sydd angen i fynychu’r cwrs?

  • Ni does angen unrhyw brofiad na hyfforddiant I fynychu’r cwrs

Beth fyddai angen ar ddiwrnod y cwrs?

  • Gliniadur (nid yw iPad/tablet yn weddus ar gyfer y cwrs)
  • Manylion mewngofnodi Facebook

Beth mae pobl eraill wedi dweud am y cwrs?

Mae’r cwrs yma wedi bod mor werthfawr i fy natblygiad fi fy hyn yn ogystal â fy sefydliadau. Rwyf yn annog gweddill y staff i fynychu! Diolch yn fawr, rwyf yn fyfyriwr hapus iawn!’

Facebook ar gyfer Busnes

£59.00

Mae’r cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys Facebook yn dal i fod y dull cyflymaf a mwyaf grymus o farchnata eich busnes. Fodd bynnag, mae deall sut mae defnyddio hyn fel arf yn dipyn o her. Fe fydd y gweithdy yma’n egluro yn union sut y gallwch chi ddefnyddio Facebook i roi hwb i’ch busnes.

Status

Ymholiad

Os oes gennych ymholiad, llenwch y ffurflen isod a mi ddown yn ol atoch yn fuan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search