Gofal sy’n Canolbwyntio ar y Person

£25.00

Archebu

Beth ydy ystyr hyn? Wel daeth y term i’r golwg yn y 1940au gan gynnig ymgymryd â safbwynt holistig o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau ym maes gofal. Mae hyn yn golygu dod i adnabod y person ac yna teilwra eu gofal cymaint ag sydd bosibl er mwyn cwrdd â’u gofynion. Mae gofal sy’n canolbwyntio ar y person erbyn heddiw yn un o’r prif egwyddorion gaiff ei amlygu mewn deddfwriaethau presennol ac mae’n chwarae rhan bwysig yn y safonau gaiff eu gosod y mae’n rhaid i bob person proffesiynol sy’n gweithio ym maes gofal yn y wlad hon eu dilyn.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth ichi o ddulliau sy’n canolbwyntio ar y person ym maes gofal a chefnogaeth a sut mae gweithredu’r dulliau hyn ym maes gofal cymdeithasol i oedolion. Bydd yn dechrau trwy egluro beth ydym ni’n ei olygu gyda gofal sy’n canolbwyntio ar y person ac o le ddaeth y term.

Bydd yna’n mynd ymlaen i ddadansoddi’r gwerthoedd sydd ynghlwm â gofal sy’n canolbwyntio ar y person ac yn egluro pam ddylai gofal gael ei deilwra cymaint ag sydd bosibl ar gyfer pob un sy’n defnyddio gwasanaethau. Ac yna, i gloi, bydd yn rhoi trosolwg ichi o gynlluniau gofal, adroddiadau dyddiol, pwysigrwydd derbyn caniatâd a llawer mwy.

 

Cyrsiau:

  • Gofal sy’n Canolbwyntio ar y Person – £25 + VAT

Gofal sy’n Canolbwyntio ar y Person

£25.00

Categories: ,

Status

Ymholiad

Os oes gennych ymholiad, llenwch y ffurflen isod a mi ddown yn ol atoch yn fuan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search