MS Excel – Syniadau a Triciau

£59.00

Archebu
Cychwyn
FebChwefror 19, 2019 9:30 am
Gorffen
FebChwefror 19, 2019 4:30 pm
Hyfforddwr

Hoffech chi wella’ch sgiliau Excel? Dewch draw i’r cwrs undydd hwn felly lle bydd cyfle i chi ddysgu am lawer iawn o syniadau ac awgrymiadau yn ymwneud ag Excel!

Beth na’i ddysgu ar y cwrs yma?

Erbyn diwedd y cwrs byddwch wedi darganfod nodweddion gwych fydd yn help i chi fynd ati i greu taenlenni busnes ar gyllidebu a pharatoi datganiadau ariannol yn gwbl ddi-drafferth!

Mae hwn yn gwrs dewis a dethol yn arbennig ar gyfer unrhyw un sy’n hunanddysgedig neu gwnaeth fynychu hyfforddiant blynyddoedd yn ôl. Byddwn yn canfod beth sydd angen ichi ei ddysgu er mwyn gwella eich effeithlonrwydd a sgiliau yn defnyddio Microsoft Excel. Gallwn gynnig hyfforddiant ar Excel 2007, 2010, 2013 neu 2016.

I be mae’r cwrs yn rhoi sylw?

• Deall y rhyngwyneb a’r Gwedd ‘Backstage’

• Addasu’r Bar Offer Mynediad Cyflym (QAT)

• Defnyddio technegau cyflym i gyflawni tasgau sylfaenol

• Creu a defnyddio fformiwlâu a ‘Flash Fill’

• Newid trefn cyfrifiad (BODMAS)

• Defnyddio’r adnodd ‘Awtogyfrifo’

• Dangos a chuddio fformiwlâu

• Dyblygu fformiwlâu

• Defnyddio ‘Awtoswm’ yn effeithiol

• Ymdrin â chyfeiriadau celloedd absoliwt a pherthynol

• Creu cyfresi a chyfresi awtomatig

• Defnyddio amrywiaeth o daflenni gwaith a chreu fformiwlâu 3D

• Defnyddio adnodd fformatio amodol

• Defnyddio’r adnodd ‘IF’

• Defnyddio rhestri data yn effeithiol (hidlo, isgyfansymiau ac ati)

• Gosod pennyn a throedyn

• Argraffu

• Argraffu teitlau ar bob tudalen

Pwy ddylai fynychu’r cwrs?

Mae’r cwrs undydd hwn yn arbennig ar gyfer pobl sy’n defnyddio Excel eisoes ond sydd eisiau ei ddefnyddio’n fwy effeithlon fyth.

Beth mae pobl eraill wedi dweud am y cwrs?

‘Diwrnod llawn gwybodaeth defnyddiol! Dwi wedi dysgu llawer o sgiliau ar y cwrs sy’n berthnasol i fywyd bob dydd a fydd yn helpu arbed amser tra’n gwneud daenlen ar Excel’

MS Excel – Syniadau a Triciau

£59.00

Hoffech chi wella’ch sgiliau Excel? Dewch draw i’r cwrs undydd hwn felly lle bydd cyfle i chi ddysgu am lawer iawn o syniadau ac awgrymiadau yn ymwneud ag Excel!

Categories: ,

Status

Ymholiad

Os oes gennych ymholiad, llenwch y ffurflen isod a mi ddown yn ol atoch yn fuan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search