Ymwybyddiaeth am Anableddau Dysgu

£25.00

Archebu

Mae anableddau dysgu, sut bynnag mae person yn eu magu, yno ar hyd eu hoes. Maen nhw’n anableddau niwrolegol ac felly yn cael effaith ar sut mae unigolyn yn deall ac yn cofio gwybodaeth, a sut maen nhw’n dysgu ac yn cyfathrebu.  Gall pobl gael eu geni gydag anableddau dysgu neu eu magu hwyrach ymlaen yn eu bywyd.

Mae gwahanol fathau o anableddau dysgu ac fe allan nhw ymddangos mewn sawl ffordd wahanol a chyda sawl nodwedd wahanol.   Bydd y cwrs yn dechrau trwy roi trosolwg ichi o rai o’r mathau mwyaf cyffredin o anableddau dysgu, pam fod gan rai pobl anableddau dysgu a sut maen nhw’n cael effaith ar y bobl hynny.

Bydd yn sôn am sut gall dull sy’n canolbwyntio ar y person ym maes gofal arwain at y canlyniadau gorau ac edrych ar sut mae’n rhaid i’r tîm rheoli berfformio yn ogystal ag edrych ar anghenion yr unigolyn. Bydd hefyd yn trafod sut mae gorchfygu’r gwarthnod llethol sy’n gysylltiedig ag anableddau dysgu a llawer iawn mwy.

 

Cyrsiau:

  • Ymwybyddiaeth am Anableddau Dysgu – £25 + TAW

Ymwybyddiaeth am Anableddau Dysgu

£25.00

Categories: ,

Status

Ymholiad

Os oes gennych ymholiad, llenwch y ffurflen isod a mi ddown yn ol atoch yn fuan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search